Dự báo Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

32.9°

Cảm giác như 35°
mây cụm

mây cụm

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

36.2°

Nhiệt độ cao nhất

56%

Độ ẩm

3.15 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.1°

Điểm ngưng

9.09

UV

1008 hPa

Áp suất

05:30/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thống Nhất - Đồng Nai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thống Nhất - Đồng Nai
31.4° / 36.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thống Nhất - Đồng Nai
27.9° / 31.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thống Nhất - Đồng Nai
26° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thống Nhất - Đồng Nai
32.7° / 37.1°

Dự báo thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

32.8° / 35.6°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 57 %

mây cụm

10:00 am

32.5° / 36°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 55 %

mây cụm

11:00 am

32.7° / 36.8°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 54 %

mây cụm

12:00 pm

33.9° / 37°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 51 %

mây cụm

1:00 pm

34.2° / 38.8°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 47 %

mây cụm

2:00 pm

36° / 40°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 43 %

mây cụm

3:00 pm

37° / 40.8°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 41 %

mây cụm

4:00 pm

35.9° / 39.7°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 47 %

mây cụm

5:00 pm

32.1° / 37.6°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 59 %

mây cụm

6:00 pm

32° / 35.7°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 65 %

mây cụm

7:00 pm

30.4° / 35.1°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30.8° / 35.9°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.1° / 35.9°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.9° / 33.6°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.8° / 31.2°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 75 %

mây cụm

12:00 am

28.2° / 31.4°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 30.5°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

27.1° / 30.7°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.1° / 27.4°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa vừa

5:00 am

26.4° / 27.5°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 am

26.4° / 26.7°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.1° / 31.2°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.7° / 33.4°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 77 %

mưa vừa

9:00 am

30.4° / 35.4°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 70 %

mưa vừa

10:00 am

31.3° / 37.6°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.1° / 38.9°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.6° / 39.8°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 52 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.2° / 38.5°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 37.4°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 37.8°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.4° / 37.2°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.6° / 35.2°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.8° / 35°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.3° / 34.4°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.1° / 33.9°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 67 %

mây cụm

9:00 pm

29.8° / 32°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 70 %

mây cụm

10:00 pm

28.8° / 32°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 73 %

mây cụm

11:00 pm

27.1° / 31°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 30.8°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

1:00 am

27.9° / 27.6°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.5° / 26.3°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.7° / 26°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 27°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

26.1° / 26.7°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 27.4°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 30.8°

Thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thống Nhất - Đồng Nai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.1° / 37° 4.27 m/s 54% 1008 hPa 0.23 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.5° / 34.4° 4.9 m/s 58% 1008 hPa 9.12 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.8° / 30.5° 4.91 m/s 69% 1007 hPa 16.8 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.8° / 26.4° 4.07 m/s 87% 1008 hPa 23.16 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.8° / 25.1° 5.03 m/s 94% 1007 hPa 21.41 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.1° / 27.6° 6.75 m/s 82% 1008 hPa 8.41 mm

Chất lượng không khí tại Thống Nhất - Đồng Nai

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

835.07

NH3

6.94

NO

10.87

NO2

18.02

O3

15.78

PM2.5

23.67

PM10

33.9

SO2

14.76