Thời tiết Trảng Bom - Đồng Nai theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.62

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.21 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.35 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.22 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.25 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.76 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.47 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.48 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.37 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.62 m/s
Độ ẩm

72%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.98 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.15

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.25 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
8.13 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.14 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.75 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.67 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.37 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

78%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trảng Bom - Đồng Nai trong 12h tới

Thời tiết Trảng Bom

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

40°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1012 hPa

Gió

3.42 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
6:03 pm