Thời tiết Xuân Lộc - Đồng Nai theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.62

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.4 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.39 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.27 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.2 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.63 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.19 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.03 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.82 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

71%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.15

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.24

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.18 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
8.08 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.05 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.44 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.02 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.67 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.45 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

75%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xuân Lộc - Đồng Nai trong 12h tới

Thời tiết Xuân Lộc

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

40°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Gió

3.7 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
6:03 pm