Thời tiết Đồng Nai theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.78 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.12 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.81 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.32 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.5 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.73 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

69%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.21 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.31

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.89

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.04 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.71 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.7

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.32 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.41 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.45 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.46 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.92 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

74%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.72 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.82

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
8.37 m/s
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai trong 12h tới

Thời tiết Đồng Nai

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Gió

7.12 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:04 pm