Dự báo thời tiết Đồng Tháp 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.4°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.8%
 • Lượng mưa
  7.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.5°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:14
T4 29/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.1%
 • Lượng mưa
  10.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:14
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.6%
 • Lượng mưa
  5.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:14
T6 31/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.6%
 • Lượng mưa
  6.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:15
T7 01/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.2%
 • Lượng mưa
  2.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:15
CN 02/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.4%
 • Lượng mưa
  5.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:15
T2 03/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.8%
 • Lượng mưa
  3.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:16

Lượng mưa Đồng Tháp 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Tháp 7 ngày tới

Thời tiết Đồng Tháp bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:14

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.75 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0