Thời tiết Hồng Ngự - Đồng Tháp theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.27

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
4.97 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
6.18 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
7.49 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.9 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.33 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.84 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

72%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.22 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.1

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.64 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.53 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

69%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.98 m/s
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Ngự - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Hồng Ngự

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.97 m/s

Điểm ngưng

12°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
6:07 pm