Dự báo Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

32.7°

Cảm giác như 34°
mây cụm

mây cụm

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

34.6°

Nhiệt độ cao nhất

48.1%

Độ ẩm

5.66 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.7°

Điểm ngưng

11.39

UV

1007 hPa

Áp suất

05:36/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lai Vung - Đồng Tháp

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lai Vung - Đồng Tháp
31.8° / 34.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lai Vung - Đồng Tháp
26.4° / 31.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lai Vung - Đồng Tháp
26.5° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lai Vung - Đồng Tháp
32.2° / 37.2°

Dự báo thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

32.8° / 35.2°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 49 %

mây cụm

11:00 am

32.5° / 35°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 48 %

mây cụm

12:00 pm

33.5° / 35.1°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 47 %

mây cụm

1:00 pm

34.3° / 37.9°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 46 %

mây cụm

2:00 pm

34° / 38.9°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 45 %

mây cụm

3:00 pm

34.5° / 38.2°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 49 %

mây cụm

4:00 pm

34.1° / 39.5°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 50 %

mây cụm

5:00 pm

32.6° / 37.4°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 58 %

mây cụm

6:00 pm

31° / 34.6°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.6° / 30.6°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mưa vừa

8:00 pm

27.6° / 31.8°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.9° / 31.7°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 31.7°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 32°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 30.2°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 30.4°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mưa vừa

2:00 am

26.5° / 26.6°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa vừa

3:00 am

26° / 27°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa vừa

4:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 27.6°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 30.7°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.7° / 34°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 37°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

32.6° / 37°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

33.6° / 38.6°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.1° / 39.2°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.9° / 39°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.9° / 36.7°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.9° / 36.1°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.1° / 36.3°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.9° / 35.2°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 32.8°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.9° / 31.3°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.8° / 31.2°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 73 %

mây cụm

9:00 pm

28.7° / 31°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.6° / 30.6°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 75 %

mây cụm

11:00 pm

27.5° / 30.6°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

27.5° / 30.3°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 78 %

mây cụm

1:00 am

27.5° / 30.7°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 30.8°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 30.9°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 30°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

27.5° / 30.3°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.5° / 32°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.3° / 34.9°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

9:00 am

31° / 35°

Thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Lai Vung - Đồng Tháp sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27° / 34.1° 6.73 m/s 48% 1007 hPa 2 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.7° / 34.5° 7.59 m/s 53% 1008 hPa 9.98 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.9° / 33.3° 6.81 m/s 56% 1007 hPa 4.93 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 25° / 27.6° 6.47 m/s 84% 1007 hPa 34.88 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.5° / 27° 7.89 m/s 90% 1008 hPa 24.33 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.5° / 26.5° 8.14 m/s 86% 1008 hPa 18.91 mm

Chất lượng không khí tại Lai Vung - Đồng Tháp

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

344.4

NH3

5.08

NO

1.52

NO2

7

O3

31.06

PM2.5

3.88

PM10

6.44

SO2

4.93