Dự báo Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

29.4°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

29°

Nhiệt độ cao nhất

75%

Độ ẩm

3.48 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

8.18

UV

1007 hPa

Áp suất

05:37/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sa Đéc - Đồng Tháp

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sa Đéc - Đồng Tháp
26.7° / 31°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sa Đéc - Đồng Tháp
25° / 26.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sa Đéc - Đồng Tháp
25.4° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sa Đéc - Đồng Tháp
27.7° / 30.1°

Dự báo thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

29.5° / 34°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.3° / 33.1°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.6° / 34°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.8° / 31.4°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.1° / 30.3°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.8° / 27.1°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.4° / 26.3°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.7° / 26.1°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.7° / 26.7°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 26.7°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 26.9°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.6° / 25.2°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa vừa

3:00 am

24.4° / 25.7°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 26°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mưa vừa

5:00 am

25.4° / 25.6°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.7° / 27.1°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27.1° / 30.6°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 32.7°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.1° / 33.4°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.1° / 33.6°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mưa vừa

12:00 pm

29.4° / 33.1°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mưa vừa

1:00 pm

27.4° / 30.3°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.7° / 32.2°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.7° / 32.7°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.2° / 27.5°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.9° / 27.8°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.4° / 28°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.9° / 26°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.9° / 26.8°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.3° / 26.9°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.2° / 26.6°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.6° / 25.4°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.6°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

24.4° / 25.7°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 25.3°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

24.7° / 25.3°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.6° / 26.8°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28.2° / 31.3°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

29.2° / 34.2°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

11:00 am

30.4° / 36°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.1° / 35.1°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.3° / 29.4° 3.69 m/s 81% 1008 hPa 6.28 mm
T4 26/06 mưa vừa 25° / 29.3° 5.39 m/s 74% 1009 hPa 11.77 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.1° / 30.1° 3.17 m/s 70% 1010 hPa 9.49 mm
T6 28/06 mưa vừa 25.1° / 31° 5.44 m/s 66% 1008 hPa 6.13 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.5° / 33.5° 5.46 m/s 58% 1008 hPa 3.51 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 25.4° / 31.7° 6.07 m/s 64% 1008 hPa 2.6 mm

Chất lượng không khí tại Sa Đéc - Đồng Tháp

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

468.1

NH3

5.65

NO

0.43

NO2

8.54

O3

49.24

PM2.5

8.09

PM10

10.37

SO2

6.78