Dự báo Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

25.6°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.3°

Nhiệt độ thấp nhất

32.9°

Nhiệt độ cao nhất

78.2%

Độ ẩm

1.78 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:19/18:15

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chư Păh - Gia Lai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chư Păh - Gia Lai
31° / 33.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chư Păh - Gia Lai
23.9° / 25.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chư Păh - Gia Lai
21.8° / 22.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chư Păh - Gia Lai
28.9° / 30.7°

Dự báo thời tiết Chư Păh - Gia Lai hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

25.4° / 26.6°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.7° / 26.8°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 25.8°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 25.1°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.3° / 25.2°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 81 %

mây cụm

12:00 am

24° / 24°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 83 %

mây cụm

1:00 am

23.5° / 24.4°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 86 %

mây cụm

2:00 am

23.3° / 23.8°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

23.6° / 25°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 86 %

mây cụm

4:00 am

23.8° / 23.4°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 85 %

mây cụm

5:00 am

23.9° / 23.2°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 86 %

mây cụm

6:00 am

23.6° / 24.8°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 84 %

mây cụm

7:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 75 %

mây cụm

8:00 am

27.1° / 29.2°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

29.7° / 31.1°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 am

30.3° / 32.2°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

30.2° / 33.3°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.4° / 34°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.8° / 34.7°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.3° / 35.4°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.7° / 34.4°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.1° / 33.1°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 51 %

mây cụm

5:00 pm

30.7° / 32.5°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 55 %

mây cụm

6:00 pm

28.4° / 30.9°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 65 %

mây cụm

7:00 pm

26.3° / 26.1°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 72 %

mây cụm

8:00 pm

25.1° / 26.7°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 76 %

mây rải rác

9:00 pm

24.8° / 25.8°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 80 %

mây cụm

10:00 pm

24.5° / 25°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 82 %

mây cụm

11:00 pm

24.4° / 24.9°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 83 %

mây cụm

12:00 am

23.5° / 24.5°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 84 %

mây cụm

1:00 am

23° / 24.5°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 85 %

mây cụm

2:00 am

23.1° / 24.4°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

23.2° / 23.3°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

22.6° / 23.7°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23.3°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 24.8°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

25.9° / 26.2°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

27.3° / 29.2°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

29.9° / 31.6°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

30.6° / 34°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

32.4° / 35.2°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 35.1°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.1° / 34.3°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.3° / 34.7°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.2° / 35°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.5° / 33°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.1° / 32.8°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Chư Păh - Gia Lai

Điểm sương 83 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Chư Păh - Gia Lai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 21.1° / 32° 3.16 m/s 56% 1008 hPa 0.38 mm
T3 18/06 mây đen u ám 24° / 33° 4.13 m/s 56% 1008 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 22.9° / 32° 3.86 m/s 51% 1007 hPa 1.88 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 22.2° / 32.6° 3.69 m/s 57% 1006 hPa 26.32 mm
T6 21/06 mưa vừa 22.8° / 27.2° 2.9 m/s 98% 1008 hPa 6.14 mm
T7 22/06 mưa vừa 21.6° / 22.4° 2.1 m/s 98% 1007 hPa 11.26 mm

Chất lượng không khí tại Chư Păh - Gia Lai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

347.44

NH3

1.25

NO

0

NO2

3.01

O3

23.95

PM2.5

2.98

PM10

4.1

SO2

0.92