Dự báo Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

29°

Cảm giác như 30°
mây cụm

mây cụm

20.9°

Nhiệt độ thấp nhất

28°

Nhiệt độ cao nhất

66%

Độ ẩm

3.33 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.2°

Điểm ngưng

5.39

UV

1008 hPa

Áp suất

05:21/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chư Pưh - Gia Lai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chư Pưh - Gia Lai
27.7° / 30.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chư Pưh - Gia Lai
21.3° / 22.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chư Pưh - Gia Lai
21.1° / 22.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chư Pưh - Gia Lai
25.6° / 26.9°

Dự báo thời tiết Chư Pưh - Gia Lai hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

28.1° / 30.8°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 66 %

mây cụm

11:00 am

28.2° / 30.2°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 65 %

mây cụm

12:00 pm

28.8° / 31°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 64 %

mây cụm

1:00 pm

28.5° / 30.9°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 67 %

mây cụm

2:00 pm

27.7° / 29.5°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 79 %

mưa vừa

3:00 pm

26.6° / 27°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.1° / 26°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.8° / 25.5°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.2° / 23.1°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.8° / 23.9°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

9:00 pm

22.5° / 23.6°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 22.8°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.2° / 22.3°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

12:00 am

22.8° / 22.5°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.8° / 22.7°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

21.9° / 22.7°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

21.3° / 22.6°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 22.2°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

21.8° / 22°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

22.3° / 22.5°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23.1° / 23.5°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 25.8°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 am

26.6° / 26.3°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 30.1°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 32.7°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.1° / 32.6°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.5° / 31°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 83 %

mưa vừa

2:00 pm

27.4° / 31°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 81 %

mưa vừa

3:00 pm

27.4° / 30.9°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 84 %

mưa vừa

4:00 pm

27.8° / 27.4°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 89 %

mưa vừa

5:00 pm

26.3° / 26.4°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 91 %

mưa vừa

6:00 pm

24.7° / 25.3°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 92 %

mưa vừa

7:00 pm

23.4° / 23.4°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 pm

23° / 23.2°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mưa vừa

9:00 pm

22.3° / 23.9°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

10:00 pm

22.4° / 22.6°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 pm

22.5° / 22.9°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

21° / 22.5°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.7° / 22.9°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

21.1° / 22.6°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.5° / 22.3°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22° / 23°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.9° / 22.8°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22.8° / 23.4°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23.6° / 23.2°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

24.1° / 25.8°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Chư Pưh - Gia Lai

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Chư Pưh - Gia Lai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 21° / 28.2° 3.47 m/s 65% 1008 hPa 6.26 mm
T4 26/06 mưa vừa 21° / 31° 2.14 m/s 59% 1008 hPa 23.77 mm
T5 27/06 mưa vừa 21.7° / 26.2° 1.19 m/s 88% 1010 hPa 14.47 mm
T6 28/06 mưa vừa 21.4° / 28.1° 1.91 m/s 76% 1010 hPa 18.43 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 22.8° / 28.4° 3.65 m/s 76% 1009 hPa 5.01 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 23° / 28° 3.94 m/s 77% 1009 hPa 1.01 mm

Chất lượng không khí tại Chư Pưh - Gia Lai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

347.34

NH3

0.88

NO

0.06

NO2

1.05

O3

39.58

PM2.5

2.5

PM10

2.74

SO2

0.65