Dự báo thời tiết Đức Cơ - Gia Lai 3 ngày tới

Hôm nay

21 oC

28.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 24°

Thấp/Cao

21.4°

/

28.1°

Độ ẩm

91.8%

Gió

5.13 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.1°

UV

4.19

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:17

T3 23/07

21.1 oC

27.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

21.5°

/

27.8°

Độ ẩm

81%

Gió

5.79 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.5°

UV

10.96

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:17

T4 24/07

20.3 oC

28.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

Thấp/Cao

20.1°

/

28.9°

Độ ẩm

69.9%

Gió

6.23 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.3°

UV

12.64

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:17

Lượng mưa Đức Cơ - Gia Lai 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đức Cơ - Gia Lai 3 ngày tới

Thời tiết Đức Cơ bây giờ

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

92%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 hPa

Gió

2.91 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0