Dự báo thời tiết KBang - Gia Lai 3 ngày tới

Hôm nay

20.7 oC

23.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

20.8°

/

23.9°

Độ ẩm

99.6%

Gió

2.63 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

1.98

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

T2 15/07

21 oC

23 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 22°

Thấp/Cao

20.3°

/

22.3°

Độ ẩm

99%

Gió

3.23 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

1.07

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

T3 16/07

20.9 oC

23.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

20.7°

/

23.6°

Độ ẩm

97.3%

Gió

2.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.1°

UV

1.05

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa KBang - Gia Lai 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa KBang - Gia Lai 3 ngày tới

Thời tiết KBang bây giờ

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

99%

Tầm nhìn

0.093 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.5 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0.78