Dự báo thời tiết Kông Chro - Gia Lai 3 ngày tới

Hôm nay

20.8 oC

23.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

20.3°

/

24°

Độ ẩm

98.5%

Gió

2.58 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

1.98

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

T2 15/07

20.9 oC

25 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22°

Thấp/Cao

20.5°

/

24.3°

Độ ẩm

98.6%

Gió

3.3 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

1.07

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

T3 16/07

20.1 oC

22.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

20.2°

/

22.6°

Độ ẩm

96.5%

Gió

2.12 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.3°

UV

1.05

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Kông Chro - Gia Lai 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kông Chro - Gia Lai 3 ngày tới

Thời tiết Kông Chro bây giờ

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

94%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

1.74 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0.16