Thời tiết Mang Yang - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.5

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.26

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.76

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.89

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.57

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.89

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

65%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.06 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.02

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.46

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.44

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

81%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mang Yang - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Mang Yang

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 28°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

39°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1014 hPa

Gió

1.16 m/s

Điểm ngưng

16°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
5:59 pm