Dự báo Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

29.4°

Cảm giác như 31°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.5°

Nhiệt độ thấp nhất

29.2°

Nhiệt độ cao nhất

63.2%

Độ ẩm

2.77 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.6°

Điểm ngưng

8.96

UV

1005 hPa

Áp suất

05:20/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ayun Pa - Gia Lai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ayun Pa - Gia Lai
28.3° / 31.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ayun Pa - Gia Lai
21.3° / 23.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ayun Pa - Gia Lai
21.4° / 23°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ayun Pa - Gia Lai
25.2° / 26.2°

Dự báo thời tiết Ayun Pa - Gia Lai hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

29.6° / 31.9°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.7° / 31.6°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 32°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.7° / 31.2°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.7° / 31.9°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 79 %

mưa vừa

3:00 pm

27.5° / 30.9°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 86 %

mưa vừa

4:00 pm

26.3° / 26.3°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.6° / 24.7°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mưa vừa

7:00 pm

23.7° / 24.5°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mưa vừa

8:00 pm

23.9° / 24.4°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mưa vừa

9:00 pm

23.9° / 24.8°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mưa vừa

10:00 pm

22.4° / 23.8°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 pm

22.5° / 24°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

12:00 am

22.7° / 23.5°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 am

22° / 24°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

22.5° / 23.6°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

3:00 am

22.1° / 23.5°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.7° / 23.4°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.8° / 23.7°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.6° / 23.9°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

7:00 am

22.3° / 24°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

8:00 am

22.3° / 23.1°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

9:00 am

22.1° / 23.1°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

10:00 am

22.8° / 23.3°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 am

22.7° / 23.9°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 pm

22.8° / 23.7°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 pm

22.2° / 23.9°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 pm

22.8° / 23.5°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 pm

22.1° / 24°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 pm

22° / 22.8°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 pm

21.4° / 22.6°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

6:00 pm

21.6° / 22.9°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

7:00 pm

21.4° / 22.3°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

8:00 pm

21.9° / 22.1°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 pm

21.7° / 22.4°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 pm

21.2° / 22.3°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

21.3° / 22.1°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

12:00 am

21.8° / 22.7°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.3° / 23°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

21.9° / 22.8°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 22.8°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

21.9° / 22.9°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

21.9° / 22.1°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

21.8° / 22.3°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

21.2° / 22.8°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

22.6° / 22.9°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 am

22.9° / 24°

Thời tiết Ayun Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Ayun Pa - Gia Lai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 21.2° / 29.8° 3.16 m/s 62% 1005 hPa 16.85 mm
CN 23/06 mưa cường độ nặng 21.1° / 22.1° 3.22 m/s 98% 1007 hPa 51.62 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 21.8° / 23.6° 3.23 m/s 98% 1008 hPa 4.66 mm
T3 25/06 mưa vừa 21.7° / 24.7° 3.45 m/s 97% 1008 hPa 7.13 mm
T4 26/06 mưa vừa 21.8° / 25° 2.51 m/s 99% 1008 hPa 14.45 mm
T5 27/06 mưa vừa 21.4° / 22.5° 1.76 m/s 99% 1009 hPa 18.57 mm

Chất lượng không khí tại Ayun Pa - Gia Lai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

374.84

NH3

0.62

NO

0.22

NO2

1.81

O3

13.63

PM2.5

1.62

PM10

2.52

SO2

0.82