Dự báo thời tiết Mèo Vạc - Hà Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.8°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.7°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.2°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.7°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:36
T5 23/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.8%
 • Lượng mưa
  0.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
T6 24/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.3°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31%
 • Lượng mưa
  0.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.7°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.2°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
T7 25/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.9%
 • Lượng mưa
  4.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:38
CN 26/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.8%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.1°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38

Lượng mưa Mèo Vạc - Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mèo Vạc - Hà Giang 7 ngày tới

Thời tiết Mèo Vạc bây giờ

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:36

Thấp/Cao

21°

/

35°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.11 m/s

Điểm ngưng

17°

UV

10.95