Dự báo thời tiết Hà Nam 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/38.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.3°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T3 18/06
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  26.88 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T4 19/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  7.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.9°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:38
T5 20/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/36.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:39
T6 21/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.5°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.7°/30.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.5°/36.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:39
T7 22/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.5°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.4%
 • Lượng mưa
  1.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.7°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:39
CN 23/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.5%
 • Lượng mưa
  1.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:39

Lượng mưa Hà Nam 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nam 7 ngày tới

Thời tiết Hà Nam bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:38

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0