Dự báo thời tiết Lý Nhân - Hà Nam 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T2 27/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T3 28/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.7%
 • Lượng mưa
  5.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  5.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.3%
 • Lượng mưa
  0.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:33

Lượng mưa Lý Nhân - Hà Nam 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lý Nhân - Hà Nam 7 ngày tới

Thời tiết Lý Nhân bây giờ

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:30

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.83