Dự báo Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

30.2°

Cảm giác như 37°
mưa vừa

mưa vừa

26.3°

Nhiệt độ thấp nhất

36.2°

Nhiệt độ cao nhất

80.8%

Độ ẩm

2.38 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.5°

Điểm ngưng

2.28

UV

1001 hPa

Áp suất

05:15/18:38

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thanh Liêm - Hà Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thanh Liêm - Hà Nam
31.4° / 39.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thanh Liêm - Hà Nam
26.6° / 31.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thanh Liêm - Hà Nam
29.5° / 35.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thanh Liêm - Hà Nam
35.2° / 42.8°

Dự báo thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 am

30.6° / 37.8°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

31° / 37.7°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 80 %

mưa vừa

9:00 am

30.7° / 37.1°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.6° / 38.2°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.8° / 39.6°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.4° / 42°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.9° / 43°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.2° / 43.3°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 51 %

mưa nhẹ

3:00 pm

36.2° / 43.8°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 52 %

mưa nhẹ

4:00 pm

36.9° / 43.8°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

5:00 pm

35.1° / 42.9°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 38.7°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 72 %

mưa vừa

7:00 pm

30° / 35.7°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

27.8° / 32°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 93 %

mưa rất nặng

9:00 pm

27.7° / 27°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 92 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

27.6° / 31.1°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.7° / 32°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.4° / 33°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 32°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.2° / 31°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.8° / 30.5°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.9° / 27.6°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 26.5°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.5° / 31°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 33°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

29.1° / 35.9°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 78 %

mây cụm

9:00 am

31.4° / 38.5°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 73 %

mây cụm

10:00 am

32.8° / 39.2°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 41.8°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.7° / 42.3°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.5° / 43.4°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.1° / 43.6°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.5° / 42.8°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

34.4° / 42°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 63 %

mưa vừa

5:00 pm

33° / 40°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.1° / 38.7°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.1° / 37.2°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.3° / 36.2°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 35.5°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 79 %

mây cụm

10:00 pm

29.6° / 34.4°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 79 %

mây cụm

11:00 pm

30° / 34.6°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 82 %

mây cụm

12:00 am

29° / 34.8°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 83 %

mây cụm

1:00 am

28.4° / 35°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

28.7° / 33.5°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 32.7°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

28.5° / 32.8°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

27.5° / 31.7°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

28.1° / 33.6°

Thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thanh Liêm - Hà Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa rất nặng 27.5° / 36.5° 2.51 m/s 70% 1001 hPa 44.28 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.5° / 36.2° 2.82 m/s 63% 1001 hPa 3.75 mm
T5 20/06 mây đen u ám 27.3° / 37.8° 4.45 m/s 53% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 29° / 39° 5.21 m/s 59% 1001 hPa 0.36 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.1° / 35.4° 5.31 m/s 57% 1002 hPa 1.46 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28° / 34.9° 3.5 m/s 59% 1002 hPa 1.46 mm

Chất lượng không khí tại Thanh Liêm - Hà Nam

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

647.74

NH3

11.27

NO

2.94

NO2

10.84

O3

28.54

PM2.5

17.2

PM10

28.19

SO2

3.93