Dự báo Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

30.1°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

30°

Nhiệt độ cao nhất

73.4%

Độ ẩm

3.27 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

2.68

UV

1006 hPa

Áp suất

05:16/18:30

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Duy Tiên - Hà Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Duy Tiên - Hà Nam
27.8° / 33.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Duy Tiên - Hà Nam
25° / 27°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Duy Tiên - Hà Nam
25.1° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Duy Tiên - Hà Nam
29.6° / 34.2°

Dự báo thời tiết Duy Tiên - Hà Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

30.4° / 36.1°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.9° / 36.5°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.8° / 36.8°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.4° / 36.4°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 34.9°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.3° / 32.8°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.5° / 27.3°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 26.3°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 27°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.7° / 26.6°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.4° / 26.4°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

2:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

26.5° / 26.7°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 27.6°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.3° / 27.1°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.3° / 26.7°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

10:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 am

27.4° / 31°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.5° / 32.8°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.7° / 36.6°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.2° / 36.5°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 36.1°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.8° / 38°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.6° / 37.1°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.6° / 34.5°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.6° / 32.5°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.2° / 31.9°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.6° / 31.2°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.3° / 31.7°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.4° / 31.3°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

27.1° / 30.5°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

27.5° / 27°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

27.7° / 27.5°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

26.4° / 26.7°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.6°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.8° / 26.9°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 26.2°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27.9° / 27.5°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 31.8°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 am

28.7° / 32.2°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 am

28.9° / 33.4°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 34°

Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Duy Tiên - Hà Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.9° / 30.5° 3.51 m/s 82% 1007 hPa 9.75 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 26.9° / 30.6° 2.68 m/s 86% 1006 hPa 0.78 mm
T2 27/05 mây đen u ám 27° / 30.4° 1.93 m/s 85% 1002 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa vừa 26.6° / 33.6° 5.04 m/s 62% 1001 hPa 4.29 mm
T4 29/05 mưa cường độ nặng 26.3° / 34.7° 2.94 m/s 69% 1001 hPa 30.81 mm
T5 30/05 mưa cường độ nặng 26.6° / 34.8° 2.39 m/s 75% 1002 hPa 20.41 mm

Chất lượng không khí tại Duy Tiên - Hà Nam

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

680.92

NH3

3.67

NO

0.98

NO2

6.5

O3

38.61

PM2.5

16.51

PM10

18.51

SO2

3.01