Dự báo thời tiết Bắc Từ Liêm - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:29
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.4%
 • Lượng mưa
  3.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T5 23/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.8%
 • Lượng mưa
  5.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.2%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T7 25/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
CN 26/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.9°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T2 27/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.2%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32

Lượng mưa Bắc Từ Liêm - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Từ Liêm - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Bắc Từ Liêm bây giờ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:29

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

10.19