Dự báo thời tiết Cầu Giấy - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19%
 • Lượng mưa
  2.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.3%
 • Lượng mưa
  6.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  21.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T7 01/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.5%
 • Lượng mưa
  8.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
CN 02/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  16.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34

Lượng mưa Cầu Giấy - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cầu Giấy - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Cầu Giấy bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:32

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.06 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0