Dự báo thời tiết Thị trấn Đông Anh - Đông Anh 3 ngày tới

Hôm nay

27 oC

34.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26°

/

34.9°

Độ ẩm

71.4%

Gió

5.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.9°

UV

10.58

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:41

T2 15/07

26.3 oC

33.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.1°

/

33.1°

Độ ẩm

61.9%

Gió

3.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

12.63

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:41

T3 16/07

25 oC

33 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26°

/

32.9°

Độ ẩm

65%

Gió

3.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

11.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Thị trấn Đông Anh - Đông Anh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Đông Anh - Đông Anh 3 ngày tới

Thời tiết Thị trấn Đông Anh bây giờ

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

8.87