Dự báo thời tiết Xã Kim Nỗ - Đông Anh 3 ngày tới

Hôm nay

27 oC

33.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.3°

/

33.2°

Độ ẩm

67.3%

Gió

5.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

10.58

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:41

T2 15/07

26.4 oC

33.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.2°

/

34°

Độ ẩm

61.8%

Gió

3.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

12.63

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:41

T3 16/07

25.4 oC

32.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.3°

/

32.5°

Độ ẩm

66%

Gió

3.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

11.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Xã Kim Nỗ - Đông Anh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Kim Nỗ - Đông Anh 3 ngày tới

Thời tiết Xã Kim Nỗ bây giờ

mưa nhẹ

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

70%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

9.92