Dự báo thời tiết Xã Mai Lâm - Đông Anh 3 ngày tới

Hôm nay

24.3 oC

34.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24°

/

34.5°

Độ ẩm

61.4%

Gió

2.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.1°

UV

13.1

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:38

T6 26/07

26.7 oC

37.2 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.3°

/

37.3°

Độ ẩm

54.2%

Gió

4.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

12.05

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:37

T7 27/07

27.8 oC

39 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

27.6°

/

38.1°

Độ ẩm

56.6%

Gió

5.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.2°

UV

10.98

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Xã Mai Lâm - Đông Anh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mai Lâm - Đông Anh 3 ngày tới

Thời tiết Xã Mai Lâm bây giờ

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

70%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

992 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0.14