Dự báo thời tiết Xã Tiên Dương - Đông Anh 3 ngày tới

Hôm nay

26.5 oC

34 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.7°

/

34.7°

Độ ẩm

71.7%

Gió

5.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.2°

UV

10.58

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:41

T2 15/07

27 oC

33.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.8°

/

33.3°

Độ ẩm

61.2%

Gió

3.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

12.63

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:41

T3 16/07

26 oC

32.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.9°

/

32.3°

Độ ẩm

65.2%

Gió

3.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.6°

UV

11.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Xã Tiên Dương - Đông Anh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tiên Dương - Đông Anh 3 ngày tới

Thời tiết Xã Tiên Dương bây giờ

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

8.87