Dự báo thời tiết Xã Võng La - Đông Anh 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

34.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25.8°

/

34°

Độ ẩm

57.1%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

11.82

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:39

T2 22/07

26.3 oC

33.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

26.4°

/

33.7°

Độ ẩm

60.1%

Gió

3.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

11.76

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

25.8 oC

29.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

25°

/

29.6°

Độ ẩm

87.4%

Gió

3.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

11.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Xã Võng La - Đông Anh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Võng La - Đông Anh 3 ngày tới

Thời tiết Xã Võng La bây giờ

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

5.66 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0