Dự báo thời tiết Xã Xuân Nộn - Đông Anh 3 ngày tới

Hôm nay

26 oC

34.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25.9°

/

35°

Độ ẩm

57.4%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

11.82

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:39

T2 22/07

26 oC

33.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.9°

/

33.4°

Độ ẩm

60%

Gió

3.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

11.76

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

25.4 oC

29.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

25.6°

/

29.7°

Độ ẩm

87%

Gió

3.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.5°

UV

11.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Xã Xuân Nộn - Đông Anh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Nộn - Đông Anh 3 ngày tới

Thời tiết Xã Xuân Nộn bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

100%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0