Dự báo thời tiết Gia Lâm - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.5%
 • Lượng mưa
  16.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.9%
 • Lượng mưa
  7.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/29.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  26.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T3 25/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  28.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  29.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T5 27/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  23.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41
T6 28/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  13.79 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41

Lượng mưa Gia Lâm - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lâm - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Gia Lâm bây giờ

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

7.05