Dự báo thời tiết Phường Biên Giang - Hà Đông 3 ngày tới

Hôm nay

26.5 oC

35 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.3°

/

34.2°

Độ ẩm

71.9%

Gió

5.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.2°

UV

10.58

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:41

T2 15/07

26.9 oC

33.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

27°

/

33.8°

Độ ẩm

61.3%

Gió

3.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

12.63

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:41

T3 16/07

25.8 oC

32.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.6°

/

32.9°

Độ ẩm

65.2%

Gió

3.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

11.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Phường Biên Giang - Hà Đông 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Biên Giang - Hà Đông 3 ngày tới

Thời tiết Phường Biên Giang bây giờ

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

8.87