Dự báo thời tiết Phường Chương Dương - Hoàn Kiếm 3 ngày tới

Hôm nay

25.3 oC

34 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25.3°

/

35°

Độ ẩm

57.1%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

11.82

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:39

T2 22/07

25.5 oC

33.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.2°

/

33.1°

Độ ẩm

60.7%

Gió

3.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

11.76

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

25.9 oC

29.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

26°

/

29.3°

Độ ẩm

87.6%

Gió

3.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

11.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Phường Chương Dương - Hoàn Kiếm 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Chương Dương - Hoàn Kiếm 3 ngày tới

Thời tiết Phường Chương Dương bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

100%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0