Dự báo thời tiết Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm 3 ngày tới

Hôm nay

24.4 oC

35.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24.7°

/

35.4°

Độ ẩm

61.6%

Gió

2.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

13.1

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:38

T6 26/07

26.6 oC

38.6 oC

mây thưa mây thưa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.8°

/

38.6°

Độ ẩm

53.2%

Gió

4.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.1°

UV

12.05

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:37

T7 27/07

28.9 oC

37.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

28.9°

/

37.7°

Độ ẩm

54.8%

Gió

4.56 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.9°

UV

10.98

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm 3 ngày tới

Thời tiết Phường Cửa Đông bây giờ

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

995 hPa

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0