Dự báo thời tiết Phường Đồng Xuân - Hoàn Kiếm 3 ngày tới

Hôm nay

24.8 oC

34.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25°

/

34.1°

Độ ẩm

61.1%

Gió

2.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

13.1

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:38

T6 26/07

26.5 oC

37 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.5°

/

37°

Độ ẩm

54.2%

Gió

4.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.7°

UV

12.05

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:37

T7 27/07

27.1 oC

38.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

27.7°

/

38.6°

Độ ẩm

56.1%

Gió

5.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.8°

UV

10.98

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Phường Đồng Xuân - Hoàn Kiếm 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Đồng Xuân - Hoàn Kiếm 3 ngày tới

Thời tiết Phường Đồng Xuân bây giờ

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

70%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

992 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0.14