Dự báo thời tiết Hoàng Mai - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.3%
 • Lượng mưa
  2.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  7.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/29.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  27.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T3 25/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  28.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  29.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T5 27/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  23.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41
T6 28/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  14.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41

Lượng mưa Hoàng Mai - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoàng Mai - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Hoàng Mai bây giờ

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

7.79