Dự báo thời tiết Xã Tản Lĩnh - Ba Vì 3 ngày tới

Hôm nay

26 oC

32.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26.4°

/

32.5°

Độ ẩm

73.5%

Gió

3.31 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

12.03

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

24.6 oC

28.8 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

24.1°

/

28.5°

Độ ẩm

95.1%

Gió

6.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

9.1

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T4 24/07

24.7 oC

30 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

25°

/

29.6°

Độ ẩm

81.9%

Gió

6.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.1°

UV

2.65

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:38

Lượng mưa Xã Tản Lĩnh - Ba Vì 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tản Lĩnh - Ba Vì 3 ngày tới

Thời tiết Xã Tản Lĩnh bây giờ

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1001 hPa

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0