Dự báo thời tiết Xã Thọ An - Đan Phượng 3 ngày tới

Hôm nay

26.7 oC

32 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

27°

/

32.1°

Độ ẩm

73.8%

Gió

3.31 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

12.03

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

24.4 oC

28.3 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

24.1°

/

28.1°

Độ ẩm

95.9%

Gió

6.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

9.1

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T4 24/07

24.4 oC

29.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24.3°

/

29.2°

Độ ẩm

81.9%

Gió

6.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

2.65

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:38

Lượng mưa Xã Thọ An - Đan Phượng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thọ An - Đan Phượng 3 ngày tới

Thời tiết Xã Thọ An bây giờ

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1001 hPa

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0