Dự báo thời tiết Hoài Đức - Hà Nội 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoài Đức - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Hoài Đức - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Hoài Đức

mây thưa

35°

mây thưa

Cảm giác như 42°

Mặt trời mọc/lặn

05:15/18:31

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

35°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

59%

wind

Tốc độ Gió

2.57 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

26°

UV

0.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:31 pm