Dự báo thời tiết Phú Xuyên - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56%
 • Lượng mưa
  2.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  7.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  26.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T3 25/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  28.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  30.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T5 27/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  23.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41
T6 28/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  14.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41

Lượng mưa Phú Xuyên - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Xuyên - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Phú Xuyên bây giờ

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

7.79