Dự báo thời tiết Phúc Thọ - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.3%
 • Lượng mưa
  1.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T2 27/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T3 28/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T4 29/05
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  10.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T6 31/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  7.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T7 01/06
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34

Lượng mưa Phúc Thọ - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Thọ - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Phúc Thọ bây giờ

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:31

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

1.49