Dự báo thời tiết Xã Liên Hiệp - Phúc Thọ 3 ngày tới

Hôm nay

26.7 oC

33.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

26.5°

/

33.7°

Độ ẩm

63%

Gió

5.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.7°

UV

10.58

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:41

T2 15/07

26.5 oC

33.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.9°

/

33.2°

Độ ẩm

61.3%

Gió

3.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

12.63

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:41

T3 16/07

25.9 oC

32.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26°

/

32.1°

Độ ẩm

65.3%

Gió

3.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

11.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Xã Liên Hiệp - Phúc Thọ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Liên Hiệp - Phúc Thọ 3 ngày tới

Thời tiết Xã Liên Hiệp bây giờ

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

62%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

3.6 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

10.58