Dự báo thời tiết Xã Long Xuyên - Phúc Thọ 3 ngày tới

Hôm nay

26 oC

33.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.9°

/

33.2°

Độ ẩm

59.4%

Gió

5.15 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

10.58

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:41

T2 15/07

25.4 oC

35 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.7°

/

34.7°

Độ ẩm

59.6%

Gió

2.91 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

12.63

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:41

T3 16/07

25.4 oC

32.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.9°

/

32.7°

Độ ẩm

64.1%

Gió

3.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.3°

UV

11.9

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Xã Long Xuyên - Phúc Thọ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Long Xuyên - Phúc Thọ 3 ngày tới

Thời tiết Xã Long Xuyên bây giờ

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

14%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.63 m/s

Điểm ngưng

UV

0.16