Dự báo thời tiết Xã Vân Phúc - Phúc Thọ 3 ngày tới

Hôm nay

24.5 oC

34.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24.4°

/

34.5°

Độ ẩm

61.6%

Gió

2.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

13.1

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:38

T6 26/07

26.6 oC

37.9 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

27°

/

37.7°

Độ ẩm

54.8%

Gió

4.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

12.05

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:37

T7 27/07

27.9 oC

38.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

27.3°

/

39°

Độ ẩm

56.6%

Gió

5.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27°

UV

10.98

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Xã Vân Phúc - Phúc Thọ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vân Phúc - Phúc Thọ 3 ngày tới

Thời tiết Xã Vân Phúc bây giờ

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

70%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

992 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0.14