Dự báo thời tiết Xã Xuân Đình - Phúc Thọ 3 ngày tới

Hôm nay

26.5 oC

34 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26°

/

33.4°

Độ ẩm

59.5%

Gió

5.15 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

10.58

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:41

T2 15/07

25.2 oC

34.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.7°

/

35°

Độ ẩm

59.5%

Gió

2.91 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

12.63

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:41

T3 16/07

25.2 oC

32.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.3°

/

32.4°

Độ ẩm

64.4%

Gió

3.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

11.9

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Xã Xuân Đình - Phúc Thọ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Đình - Phúc Thọ 3 ngày tới

Thời tiết Xã Xuân Đình bây giờ

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

14%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.63 m/s

Điểm ngưng

UV

0.16