Dự báo thời tiết Quốc Oai - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.9%
 • Lượng mưa
  1.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:29
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.6%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T5 23/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.3%
 • Lượng mưa
  5.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.8%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T7 25/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
CN 26/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T2 27/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.4%
 • Lượng mưa
  0.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32

Lượng mưa Quốc Oai - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quốc Oai - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Quốc Oai bây giờ

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:29

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

7.87