Dự báo thời tiết Thạch Thất - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.2%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.5%
 • Lượng mưa
  6.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/36.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  21.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T7 01/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.7%
 • Lượng mưa
  8.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
CN 02/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  17.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34

Lượng mưa Thạch Thất - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thạch Thất - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Thạch Thất bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:32

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0