Dự báo thời tiết Thanh Oai - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  39.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  27.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T5 27/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  5.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41
T6 28/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.7%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41
T7 29/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.1%
 • Lượng mưa
  5.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/29.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41
CN 30/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:41
T2 01/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/30.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:42

Lượng mưa Thanh Oai - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Oai - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Thanh Oai bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:41

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

10.89