Dự báo thời tiết Ứng Hòa - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.7%
 • Lượng mưa
  14.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T4 19/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.2%
 • Lượng mưa
  9.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T5 20/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.5%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/37°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T6 21/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.2%
 • Lượng mưa
  12.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/36.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T7 22/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.8%
 • Lượng mưa
  12.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
CN 23/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.7%
 • Lượng mưa
  2.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T2 24/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/30.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41

Lượng mưa Ứng Hòa - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ứng Hòa - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Ứng Hòa bây giờ

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

1.32