Dự báo thời tiết Xã Tiến Thắng - Mê Linh 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

34 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25.3°

/

34.2°

Độ ẩm

57.1%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

11.82

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:39

T2 22/07

26 oC

33.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25°

/

33.7°

Độ ẩm

60.2%

Gió

3.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

11.76

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

25.6 oC

29.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

25.9°

/

29.6°

Độ ẩm

87.4%

Gió

3.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

11.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Xã Tiến Thắng - Mê Linh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tiến Thắng - Mê Linh 3 ngày tới

Thời tiết Xã Tiến Thắng bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

100%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0