Dự báo thời tiết Xã Vạn Yên - Mê Linh 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

35.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24.3°

/

35.4°

Độ ẩm

61.7%

Gió

2.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

13.1

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:38

T6 26/07

26.9 oC

38.6 oC

mây thưa mây thưa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.4°

/

39°

Độ ẩm

53.9%

Gió

4.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

12.05

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:37

T7 27/07

28.9 oC

37.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

29°

/

37.9°

Độ ẩm

54.8%

Gió

4.56 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

10.98

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Xã Vạn Yên - Mê Linh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vạn Yên - Mê Linh 3 ngày tới

Thời tiết Xã Vạn Yên bây giờ

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

995 hPa

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0