Dự báo thời tiết Sóc Sơn - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.9%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T2 27/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T3 28/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T4 29/05
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/35.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  10.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T6 31/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  8.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.7°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T7 01/06
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34

Lượng mưa Sóc Sơn - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sóc Sơn - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Sóc Sơn bây giờ

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:31

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

1.49